Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen

Elk kwartaal voegen we een aantal oude jaargangen toe. Het archief zal in de komende jaren compleet beschikbaar zijn.


Home Auteursaanwijzingen

Auteursaanwijzingen

Algemeen en indienen artikel

TVW: vervoerswetenschap voor de beroepspraktijk

TVW wil wetenschappelijke inzichten op het gebied van mobiliteit en logistiek toegankelijk maken voor de beroepspraktijk. Tot de beroepspraktijk rekenen we professionals van overheden, intermediaire organisaties, bedrijven in transport en logistiek, onderwijs, consultancy en kennisinstellingen.

De artikelen in TVW zijn Nederlandstalig, wetenschappelijk verantwoord (peer reviewed), voor een professional goed leesbaar en bevatten een beschouwing wat het handelingsperspectief is. Met dit laatste bedoelen we dat het artikel antwoord geeft op de vraag wat de praktijk ermee kan.

De invalshoek kan verkeerskundig of transporteconomisch zijn, maar ook bijdragen uit andere vakgebieden, zoals transportgeografie, -planologie of -psychologie, zijn welkom. Zowel wetenschappers als beleidsmakers worden uitgenodigd om artikelen in te dienen.

Wij gaan ervan uit dat het artikel origineel werk bevat, en niet tevens elders is ingediend of gepubliceerd. Een uitzondering vormen Nederlandstalige bewerkingen van artikelen die al zijn ingediend of verschenen in een andere taal (zoals het Engels). Deze kunnen wel worden geaccepteerd voor TVW, indien bij de bewerking voldoende rekening wordt gehouden met het lezerspubliek van het TVW (zie hierboven). De auteur dient zelf aan te geven of het artikel origineel is of een Nederlandstalige bewerking van een elders ingediende of verschenen tekst.

Het artikel dient per email te worden ingediend ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Alle artikelen worden onderworpen aan een dubbel-blinde review door minstens twee referenten. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet uit te zenden naar externe referenten indien de kans op succes laag wordt geacht. In dat geval wordt de auteur daar binnen drie weken na indienen van op de hoogte gebracht.

Het artikel dient te worden geschreven in MS Word volgens het template (zie menu rechtsboven). Het artikel moet bij voorkeur korter zijn dan 20 pagina’s enkele regelafstand (of omstreeks 8000 worden).

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.